Xornadas de Videoxogo e Literatura

Un usuario quere inscribirse ás IV Xornadas a través do formulario de inscrición da web. Os seus datos son:

Nome e apelidos: asdasd
Email: candela@polygon-e.es
DNI/NIE: asdasd
Teléfono: asd
Días que quere asistir: Xoves 29 – Tarde

Comentario adicional:

Acepta RGPD?: Aceptado: Acepto as normas xerais de tratamento de datos RPGD


Esta mensaxe foi enviada dende o formulario de inscrición ás IV Xornadas de Xornadas de Videoxogo e Literatura (https://videoxogoeliteratura.gal)