Xornadas de Videoxogo e Literatura

De: Iván Misa
Asunto: CONTACTO WEB

Corpo da mensaxe:
Iván Misa
¿Cómo é posible que os datos reflexados no meu formulario de inscripción sexan accesibles dende Google?

https://videoxogoeliteratura.gal/formulario-de-inscricion-as-iv-xornadas-31/


Mensaxe recibida correctamente.
Esta mensaxe foi enviada dende un formulario de contacto en Videoxogo e Literatura (https://videoxogoeliteratura.gal)